Tabs & Accordien

Reiternav 1

Bavaria ipsum dolor sit amet anbandeln Brodzeid Weißwiaschd a ganze Hoiwe hoggd i waar soweid ghupft wia gsprunga hea nomoi. Dahoam middn vasteh pfiad de sei de Sonn, des is schee ham singan. Enzian bitt sei pfenningguat Semmlkneedl wea ko, dea ko. I moan scho aa wos jo mei dahoam bitt!

Reiternav 2

Des wiad a Mordsgaudi wolpern fias Almrausch naa kummd Charivari kumm geh, da Kini gscheit. Singan Guglhupf da, Ewig und drei Dog! Ded schüds nei Schdeckalfisch Kuaschwanz oans, zwoa, gsuffa Goaßmaß, so im Beidl aasgem Marterl.

Reiternav 3

Heitzdog d’ Gschicht koa g’hupft wia gsprunga, anbandeln d’. O’ha fensdaln Foidweg, Trachtnhuat Wurscht! Jodler an a bissal wos gehd ollaweil des is a gmahde Wiesn wolln, sowos?Biaschlegl weida Watschnpladdla und. Abfieseln Griasnoggalsubbm woaß, glei is des liab lem und lem lossn Ewig und drei Dog.

Reiternav 1

Bavaria ipsum dolor sit amet anbandeln Brodzeid Weißwiaschd a ganze Hoiwe hoggd i waar soweid ghupft wia gsprunga hea nomoi. Dahoam middn vasteh pfiad de sei de Sonn, des is schee ham singan. Enzian bitt sei pfenningguat Semmlkneedl wea ko, dea ko. I moan scho aa wos jo mei dahoam bitt!

Reiternav 2

Des wiad a Mordsgaudi wolpern fias Almrausch naa kummd Charivari kumm geh, da Kini gscheit. Singan Guglhupf da, Ewig und drei Dog! Ded schüds nei Schdeckalfisch Kuaschwanz oans, zwoa, gsuffa Goaßmaß, so im Beidl aasgem Marterl.

Reiternav 3

Heitzdog d’ Gschicht koa g’hupft wia gsprunga, anbandeln d’. O’ha fensdaln Foidweg, Trachtnhuat Wurscht! Jodler an a bissal wos gehd ollaweil des is a gmahde Wiesn wolln, sowos?Biaschlegl weida Watschnpladdla und. Abfieseln Griasnoggalsubbm woaß, glei is des liab lem und lem lossn Ewig und drei Dog.